Diode


Picture of MCR406-3 3A SCR

MCR406-3 3A SCR
$1

Picture of 1N91 Diode

1N91 Diode
$0.2

Picture of 1N747A 3.6V Zener Diode

1N747A 3.6V Zener Diode
$0.3

Picture of 1N4006 Diode

1N4006 Diode
$0.05

Picture of 10A Bridge Rectifier

10A Bridge Rectifier
$1.35

Picture of 3.3V Zener Diode

3.3V Zener Diode
$0.4

Picture of 3.6V Zener Diode

3.6V Zener Diode
$0.4

Picture of 3.9V Zener Diode

3.9V Zener Diode
$0.4

Picture of 4.3V Zener Diode

4.3V Zener Diode
$0.4

Picture of 4.7V Zener Diode

4.7V Zener Diode
$0.4

Picture of 5.6V Zener Diode

5.6V Zener Diode
$0.4

Picture of 6.2V Zener Diode

6.2V Zener Diode
$0.4

Picture of 6.8V Zener Diode

6.8V Zener Diode
$0.4

Picture of 7.5V Zener Diode

7.5V Zener Diode
$0.4

Picture of 8.2V Zener Diode

8.2V Zener Diode
$0.4

Picture of 8.7V Zener Diode

8.7V Zener Diode
$0.4

Picture of 9.1V Zener Diode

9.1V Zener Diode
$0.4

Picture of 11V Zener Diode

11V Zener Diode
$0.4

Picture of 12V Zener Diode

12V Zener Diode
$0.4

Picture of 13V Zener Diode

13V Zener Diode
$0.4